Vyjádření existence sítí technické infrastruktury

 • Požadujete-li vyjádření za společnost FiT-OUT s.r.o., podejte žádost za společnost Fine Technology Outsource, s.r.o., dostanete tak za jednu cenu společné vyjádření za oba subjekty. Důvodem je převzetí všech sítí FiT-OUT s.r.o. naší společností.
 • Chcete-li, aby faktura byla doručena na jiný e-mail (např. přímo účetní) než e-mail žadatele, je nutné uvést v kolonce "e-mail žadatele" všechny požadované kontakty. Na tyto pak budou zaslány totožné informace (faktura, vyjádření, přílohy).
 • Od 1.11.2018 je zvýšena cena vyjádření na 380Kč vč. DPH (1 žádost/subjekt). Všechna vyjádření jsou vždy zasílána na e-mail žadatele, případně i poštou, dle Vámi zvoleného způsobu komunikace - cena se v takovém případě nemění. K vyjádření je vždy přiložena faktura se splatností 7 dní od data vyřízení žádosti. Platnost vyjádření je 1 rok od data jeho vystavení.
 • U společnosti Levný.net s.r.o. nepožadujeme být dotazováni, pakliže stavba, stavební mechanizace, či zařízení staveniště nepřesahuje výšku 6m nad stávající terén.
 • O storno žádosti je možno zažádat pouze písmeně. Důvodem je budoucí možné doložení Vašeho požadavku storna. Žádejte na e-mail: storno@vyjadreni.net, do požadavku uveďte číslo vyjádření. O storno můžete žádat pouze z e-mailu žadatele.
  Žádosti bude bezplatně vyhověno do okamžiku jejího vyřízení. Vyřízené žádosti již nelze stornovat z důvodu vzniklých nákladů.
 • !!! UPOZORNĚNÍ !!!

  Vzhledem k současné situaci v ČR budeme akceptovat opožděné platby u všech nově vystavených faktur tj. od 16.3.2020. Datum splatnosti na faktuře nelze posunout, je fixně dané systémem na 7dnů. Akceptovat však budeme 21 dnů od data vystavení a to u všech faktur vydaných v rozmezí 16.3. - 31.3.2020.
  Po tuto dobu také nebudou nikomu chodit upomínky za prodlení.
  Dále nebudeme zasílat vyjádření obyčejnou ani doporučenou poštou.

  Děkujeme

  www.vyjadreni.net

Nová žádost o vyjádření existence sítí

Subjekt

Pokud si zvolíte více subjektů, tak bude vygenerováno více samostatných žádostí.

Žadatel
Stavebník
Fakturovat na
Ostatní údaje
Katastr
Způsob komunikace
3

Vyplněním a následným potvrzením formuláře dávám, podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění), společnosti Fine Technology Outsource, s.r.o. souhlas ke zpracování osobních údajů. Klient prohlašuje, že souhlasí se zpracováním těchto poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze naší firmy Fine Technology Outsource, s.r.o., a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. S poskytnutými údaji bude naloženo v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.